Сайтът на Българските музеи

Покана за научен симпозиум

01.11.2022

На 1 и 2 октомври 2022 г. в Пловдив ще се проведе четвъртото издание на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ 2022. Основна цел на Семинара е да представя културното многообразие в България и да работи за неговото проучване, опознаване и опазване. Реалният опит и мултисетивното съ-преживяване при досега с културните практики и наследството на различни (етно-конфесионални/ лингвистични/ регионални) общности и групи в България спомагат за тяхното разбиране, а научното им отразяване и осмисляне допринасят за съхранението, остойностяването и предаването им на следващите поколения. Фокусът в четвъртото издание на конференцията е насочен към общностите на дунавските власи, татарите и гагаузите. Във втория ден на форума се дава възможност за представяне на резултати от изследвания по една обща проблематика – Наследството: Общностно знание и устойчивост.

В Оперативните директиви за прилагането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО се насърчават научни изследвания и изследователски методологии, включително провеждани от самите общности и групи, насочени към разбиране и демонстриране на ефективност на познанията за намаляване на риска от бедствия, както и относно знания, свързани с добруването и грижи за здравето. В последните години, освен че учените настройваха своите изследователски търсения към новите предизвикателства, светът ни се сблъска с глобалното бедствие на пандемията. В тази връзка си задаваме въпроси от рода на: Какви са механизмите за онаследяване и опазване на културното наследство в съвремието? Как нематериалното наследство се използва при формиране на нови форми на изразяване, споделяне и/или преодоляване на актуални проблеми? До каква степен носителите на различните култури мобилизират наследството в търсене на психическо и социално убежище? Ние, от НЕПОЗНАТИТЕ се надяваме да се запознаем с вашите анализи и отговори на тези и/или подобни въпроси, както и заедно да се опитаме да зададем нови.

Официални партньори на форума са Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, Катедра Етнология към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Регионален етнографски музей – Пловдив.
Очакваме вашите заявки за участие със заглавие и резюме на адрес nepoznatite@artacademyplovdiv.com или на
https://docs.google.com/forms/d/1oP7CfQ5T6U5eNJxaF1oDAdOy5H0fEka-Jb6GsAwjdHQ/
до 10 април 2022. Работни езици на конференцията са български и английски.
Одобрените участници ще бъдат уведомени до 30 април 2022.
Участието във форума е обвързано със заплащане на такса в размер на 40 лв.
За контакти: доц. д-р Зоя Микова zoya_mikova@abv.bg
гл. ас. д-р Бехрин Шопова shbehrin@gmail.com