Сайтът на Българските музеи

Програма на научната конференция "Музеи и общини"

08.04.2016

Уважаеми колеги, представяме на вниманието ви окончателната програма на националната конференция "Музеи и общини", организирана от Историческия музей Попово и Института за приложна музеология. С организационните и съдържателни аспекти на събитието са ангажирани колеги от разнообразни институции - музеи, общински структури, университети, институти на Българската акадимия на науките, Министерство на културата. Очакването ни е конференцията да надхвърли обичайния академичен и колегиален проблематичен обхват и да се превърне в откровен диалог за състоянието и перспективите на ключовите за институциите на паметта отношения с общинските структури. Впрочем, тези отношения са ключови и за самите общини, които силно се уповават при осъществяването на културната си политика именно върху музеите, галериите, общинските предприятия за културно наследство, библиотеките, читалищата. Имаме готовност, в пряко сътрудничество с представителите на Министерството на културата и на сдружение "Български музеи", да оповестим всички проблемни точки, които подлежат на корекция по посока оптимизиране и динамизиране на дейностите ни. Ще насочим усилия за открояването им и за отстояването на необходимостта от промени, включително и в нормативната база, които биха създали повече простор за развитието на инициативите, свързани с националната идентичност и културната памет на България. 

Вера Бонева