Сайтът на Българските музеи

Национална научна конференция за Априлското въстание в Панагюрище

29.02.2016

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 април 2016 г. в Исторически музей Панагюрище под ръковоството на проф. д.и.н. Илия Тодев. 

Повече информация е формуляр за заявки - на Интернет сайта на Музея.