Сайтът на Българските музеи

Екипът на Института за приложна музеология включва членове-учредители и експерти, ангажирани с текущи и бъдещи проекти. Принципите в нашата работа са откритост, колегиалност и отвореност към инициативите на всички поколения и структури, конструиращи богатото пъстроцветие на българския музеен спектър. Началнически и изпълнителски длъжности в нашия екип не съществуват. Съществува обаче готовност за сътрудничество с всеки добронамерен професионалнист, притежаващ необходимата квалификация и мотивация за работа в небюрократична и неерархична публична структура. 

Нейко Генчев (Велико Търново), Вера Бонева (София), Руско Русев (София), Гергана Георгиева (Велико Търново), Ралица Гелева (София), Христо Янъков (село Лозен, Хасковско), Мирослав Одаджиев (Карлово) - всеки един от нас има свое самостоятелно присъствие в Интернет пространството и би могъл да бъде открит и "прочетен" по-обстоятелствено както в социалните мрежи, така и в професионални сайтове. Тук сме представени само с кратки характеристики, свързани предимно с дейността на Института. Екипът подлежи на разрастване с тенденция към подмладяване. 

 Нейко Генчев
Нейко Генчев
издател, полиглот, музикант, съпредсезател на Института, ръководител на основни проекти
Вера Бонева
Вера Бонева
историк, музеолог, съпредседател на Института, администратор на сайта
Руско Русев
Руско Русев
музеен деец, музеолог, експерт към Института, администратор на Фейсбук страницата
Гергана Георгиева
Гергана Георгиева
историк, османист, експерт към основните ни проекти, координатор на международните инициативи на Института
Христо Янъков
Христо Янъков
кмет, читалищен секретар, етнолог, експерт по регионални дейности към Института
Цветелина Арнаудова
Цветелина Арнаудова
Системен администратор 
Николай Проданов
Николай Проданов
Историк и юрист. Експерт по правните въпроси на културно-историческото наследство. 
Йордан Желев
Йордан Желев
Историк, експерт по архивистика и документалистика, доктор по история, утвърден специалист по История на Българското възраждане