Сайтът на Българските музеи

Музейници

Музейници

29.08.2016
Проектът "Музейници" е фокусиран върху творческата и административно-управленската дейност на утвърдени музейни експерти с откроим принос за развитието на теорията и практиката на музейното дело в България. Целта е не само да припомняме стореното от нашите доайени, но и да сглобяваме по-плътно картината на националната ни музейна история. Движейки се по следите на нашите влиятелни предшественици и ...
Скрити съкровища

Скрити съкровища

29.08.2016
Проектът има за цел да популяризира малко известни автефакти, притежаващи висока художествена и/или културно-историческа стойност и значение за националната ни идентичност. Отчитайки обстоятелството, че не повече от 10-15% от всички движими културни ценности, които са притежание на българските музеи и галерии са достъпни на публиката, екипът ни си поствя за цел да "отвори" фондохранилища, ...
Музейната книга

Музейната книга

17.07.2016
Проектът "Музейната книга" стартира преди формалното учредяване на Института. През март 2015 г. в София беше проведена Първата национална среща "Музейната книга", на която обсъдихме състоянието на музейните издания и възможностите за по-широко разпространение. Междувременно Институтът се ангажира с представяне на музейни книги и с лектории в отделни градове. Целта е да се осигури по-добра видимост ...
Музеи и общини

Музеи и общини

30.06.2016
Проектът "Музеи и общини" е съвместна инициатива между Института за приложна музеология и Исторически музей - Попово Той стартира с национална конференция, проведена в Попово на 7 и 8 април 2016 г. Конференцията протече при силен интерес от страна на представители на българските музейни институции. Завърши с приемане на документ от седем пункта, представен на вниманието на Министерство на ...