Сайтът на Българските музеи

Музейници

29.08.2016

Проектът "Музейници" е фокусиран върху творческата и административно-управленската дейност на утвърдени музейни експерти с откроим принос за развитието на теорията и практиката на музейното дело в България. Целта е не само да припомняме стореното от нашите доайени, но и да сглобяваме по-плътно картината на националната ни музейна история. Движейки се по следите на нашите влиятелни предшественици и съвременни музейни лидери, с по-голяма лекота ще намираме решения на сложни текущи казуси и перспективи за добри бъдещи инициативи. 

Началото на този проект поставяме с отбелязването 80-годишния юбилей на доц. д-р Христо Буюклиев - утвърден специалист по Антична археология и дългогодишен директор на Старозагорския музей. В чест на Христо Буюклиев сме подготвили специален сборник с малко познати негови статии, който излиза като дигитално и печатно издание на Института за приложна музеология и по същество е първата самостоятелна книга, подготвена и отпечатана от Института с логистичната и финансова подкрепа на Издателство "Фабер". Книгата се разпространява безплатно в Интернет и като печатно издание.