Сайтът на Българските музеи

Скрити съкровища

29.08.2016

Проектът има за цел да популяризира малко известни автефакти, притежаващи висока художествена и/или културно-историческа стойност и значение за националната ни идентичност. Отчитайки обстоятелството, че не повече от 10-15% от всички движими културни ценности, които са притежание на българските музеи и галерии са достъпни на публиката, екипът ни си поствя за цел да "отвори" фондохранилища, библиотеки, архиви на българските музеи и галерии за гражданите, които имат интерес да се запознаят по-отблизо със скрития сегмент на културното ни наследство. Методите на това отваряне са традиционни - научни форуми, изложби, дигитални продукти. Силно е упованието ни в колегията от музейни ескперти за реализирането на този проект. Очакваме подкрепа и от гражданското общество и медиите, които са призвани да поддържат чувствителността на съвременниците ни към необходимостта от реален (физически и виртуален) достъп до ценностите, които сме получили в дар от предшествениците ни и от високите творци на нацията. 

Първа крачка за реализирането му беше националната изложба "Сътворяването на свободата: Априлското въстание в българското изкуство", реализирана от 12 до 22 април 2016 г. в Зала "Средец" на Министерството на културата. Изложбата е съвместен продукт на Министерството на културата и Института за приложна музеология. На нея бяха представени творби от български художници, посветени на Априлското въстание на българския народ от 1876 г., които се пазят във фондовете на извънстолични музеи и галерии. Каталогът е достъпен за безплатно ползване на сайта на Института.