Сайтът на Българските музеи

Музейната книга

17.07.2016

Проектът "Музейната книга" стартира преди формалното учредяване на Института. През март 2015 г. в София беше проведена Първата национална среща "Музейната книга", на която обсъдихме състоянието на музейните издания и възможностите за по-широко разпространение. Междувременно Институтът се ангажира с представяне на музейни книги и с лектории в отделни градове. Целта е да се осигури по-добра видимост на съдържанието на печатната продукция на българските музеи. Оказваме съдействие за подготовка на изданията - академични и популяризаторски, както и за тяхното отпечатване. Важен приоритет в работата на Института е разпространение на информация за новопубликувани музейни книги - чрез сайта, Фейсбук страницата и по други канали. 

На 10, 11 и 12 юни 2016 г. в партньорство с АЕК "Етър", Издателство "Фабер" и Великотърновския университет беше проведен Първия национален панаир на музейната книга. Панаирът събра над сто участника от над 40 институции, които се включиха активно в академичната, пазарната и развлекателната програми. Бяха връчени награди в три категории - за цялостно участие, за най-стара музейна книга, продавана на Панаира, и за най-добра полиграфия. Панаирът беше открит от кмета на град Габрово - госпожа Галина . В закриването участваха гости от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Решено беше Панаирът да се превърне в регулярно събитие. Първият панаир на музейната книга получи широк отзвук сред колегията и в медиите

Проектът "Музейната книга" ще се развива в очертаните към момента насоки с включване на нова събитийност и с разширяване на партньорската мрежа. Екипът ни е силно мотивиран да упорства в целта за осигуряване по-достойно присъствие на музейните издания в пространството на съвременните културни комуникации - както в пределите на страната, така и отвъд тях.