Сайтът на Българските музеи

Музеи и общини

30.06.2016

Проектът "Музеи и общини" е съвместна инициатива между Института за приложна музеология и Исторически музей - Попово Той стартира с национална конференция, проведена в Попово на 7 и 8 април 2016 г. Конференцията протече при силен интерес от страна на представители на българските музейни институции. Завърши с приемане на документ от седем пункта, представен на вниманието на Министерство на културата и на Националното сдружение на общините. Конференцията получи широк обществен и медиен отзвук. Впоследствие Националното сдружение на общините включи представители на Института в свое заседание и част от исканията влязоха в основата на конкретни действие на НСОБ. Очертаха се общи зони на интерес между двете неправителствени структури и се обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество. 

Проектът "Музеи и общини" продължава. Дейността ни е насочена към практическите измерения на отношенията общини/музеи, разгърнати в логиката на съвременния културен вървеж и на европейския контекст на дейностите и визиите ни.