Сайтът на Българските музеи

Наредба за формиране и управление на музейните фондове

13.01.2017

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ е издадена от Министерството на културата като основен документ, предписващ правилата, по които се структурират, попълват и управляват музейните фондове в България.