Сайтът на Българските музеи

Закон за националния архивен фонд

13.01.2017

Законът за националния архивен фонд има отношение към обработването на архивните документи в музеите, към създаването и поддържането на научните архиви на музеите, към контактите на музеите с експерти или структури от системата на Държавна агенция "Архиви".