Сайтът на Българските музеи

Наредба за обществените колекции

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции е документ, задаващ правната рамка за опазване и управление на колекциите от културни ценности и други веществени и книжовни материали, които са от значение за историята и развитието на дадено селище, общност, род, институция и др. Наредбата гарантира опазването и предписва начините на пазене и експониране на колекциите с непрофесионален характер, които в България важно място в семента на структурите на паметта - особено в по-малките селища.