Сайтът на Българските музеи

Закон за меценатството

13.01.2017

Законът за меценатството осигурява правната рамка за гарантиране на обществения интерес при частни дарения за културата. Той предвижда и стимули за дарителите - икономически, социални, етични. Чрез организации, подпомагащи културата, се реализира напасването на волята на дарителя с интересите на културните институции или творческите личности, които са обект на дарението.