Сайтът на Българските музеи

Закон за закрила и развитие на културата

13.01.2017

Законът за закрила и развитие на културата е нормативен акт, регламентиращ общата рамка, в която се развива културната дейност в Република България. Той има съществено отношение за определянето на институционалния модел на българската музейна среда. Създава предпоставки за равноправие на различните правни субекти, действащи в полето на българската култура. Осигурява възможности за подкрепа на иновативни проекти и за индивидуална подкрепя на изявени творци.