Сайтът на Българските музеи

Наредба за извършване на теренни археологически проучвания

13.01.2017

НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ - документът регламентира археологическите проучвания в страната - разрешителен режим, процедури, документация, органи за контрол и управление.