Сайтът на Българските музеи

Категории на музеите
Национални Регионални Общински Ведомствени Частни Сбирки
Национален музей "Христо Ботев" - Калофер

Национален музей "Христо Ботев" - Калофер

Категория "Национални Музеи"
Музеят на Ботев в Калофер е отворен за посетители на 2 юни 1944 г. Той се помещава в родната къща на поета Христо Ботев, възстановена изцяло с дарителски средства по спомени на стари калоферци. През 1973 г. е отверена за посетители и новата постройка в комплекса, приютила постоянната експозиция, административната част, конферентна зала, ...
Национална галерия

Национална галерия

Категория "Национални Музеи"
Националната галерия е най-големият държавен културен институт, свързан с опазването и популяризирането на художественото наследство на България. Създаден е с Постановление на Министерски съвет № 440/22.12.2014 г., обнародвано в Държавен вестник № 107/24.12.2014 г. На 26 юни 2015 г. Националната галерия прие настоящото си име на основание на ...
Национален природонаучен музей

Национален природонаучен музей

Категория "Национални Музеи"
Основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд под името Княжески естественоисторически музей. В началото съхранява личните колекции на княз Фердинанд от птици, бозайници и пеперуди. Първата експозиция е открита за посещение през 1907 г. в 14 зали на два етажа в стара сграда на сегашното място на музея.Сегашната четириетажна сграда, която приютява ...
Национален политехнически музей - София

Национален политехнически музей - София

Категория "Национални Музеи"
Музеят е създаден на 13 май 1957 г. В него се съхраняват над 22 000 експонати пазят се ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия ...
Национален парк музей "Шипка Бузлуджа"

Национален парк музей "Шипка Бузлуджа"

Категория "Национални Музеи"
Днес на Шипка е спокойно. Някогашното бойно поле е превърнато в музей на открито – Национален парк-музей “Шипка”. Той е създаден през октомври 1956 г. и обхваща района на историческите места, свързани с отбраната на Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877/78 г. Представлява комплекс от паметници, ...
Национален музей "Земята и хората"

Национален музей "Земята и хората"

Категория "Национални Музеи"
Музеят „Земята и хората“ е национален музей по минералогия, намиращ се в София. Основан е през 1986 г., а първото изложение за посетители е на 19 юни 1987 г.В музея са изложени над 20 000 експоната, организирани в шест фонда - гигантски кристали, минералите на Земята, минералите на България, минерални ресурси на Земята, минерални ...
Национален музей "Васил Левски"

Национален музей "Васил Левски"

Категория "Национални Музеи"
През 1937 г. родната къща на Васил Левски отваря врати като музей. Началото му е свързано с възстановяването на къщата на Апостола през 1933г. През 1954г. къща-музей “Васил Левски” е включена в държавната музейна мрежа. От 1993г. е самостоятелен музей. На 21 юли 2000г. той е обявен за държавен културен институт с национално значение и ...
Национален литературен музей

Национален литературен музей

Категория "Национални Музеи"
Националният музей на българската литература е създаден на 1 януари 1976 г. със задача “да издирва, събира, съхранява, проучва, обнародва и показва веществените и документални паметници, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни и в бъдеще”.Към музея се организира ...
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Категория "Национални Музеи"
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции и за ролята им в съвременния свят. Той е приемник на една от най-старите културни институции в страната - Народния ...
Музей "Борис Христов"

Музей "Борис Христов"

Категория "Национални Музеи"
Музеят е по-известен с името Музикален център "Борис Христов". "Къщата, в която се помещава музикалният център, е била дом на големия оперен певец Борис Христов и е построена от родителите му през 20-те години на 20 век. С изричното желание да бъде преустроена в културно средище, през 1977 г. къщата е дарена от Борис Христов на държавата и оттогава ...
Национален археологически институт с музей

Национален археологически институт с музей

Категория "Национални Музеи"
Разположен в сърцето на София, Националният археологически музей се помещава в Буюк джамия – една от най-старите запазени и до днес сгради на града, датираща от ХV в. Музеят представя експонати с изключителна художествена и научна стойност, открити на територията на българската държава - от най-ранните артефакти в Европа, свързани с първите ...
Център за подводна археология

Център за подводна археология

Категория "Национални Музеи"
Центърът за подводна археология е държавен културен институт - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предметът на дейност на ЦПА е проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство на Република България (българското Черноморско крайбрежие, реки и ...