Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Ловеч
размер на шрифта     A  A

Началото на музейното дело в Ловеч е поставено през 1895 г. от деятелите на читалище "Наука". До средата на ХХ век институцията се развива като обществена структура на основа на доброволния труд и даренията на гражданите на Ловеч и околността. През 1952 г. Музеят е трансформиран в държавен, а през 1958 г. става окръжен. Към момента Ловешкият музей е утвърдена културна организация с широка и разнообразна дейност и респектиращо влияние в регионален и национален план. В структурата му се включват седем отдела - четири специализирани и три административни. Пет са обектите, обгрижвани от екипа - Ловешка крепост, Музей "Васил Левски", Къкринско ханче, Етнографски комплекс и музей "Атанас и Васил Атанасови". Етнографският комплекс се състои от две къщи - Драсова и Рашова. След откриването на специализираната зала за временни изложби през 1993 г. до настоящия момент Ловешкият музей е подготвил и представил над 60 временни изложби. Част от тях са гостували в други градове. Научната и популяризаторската дейност са разнообразни и продуктивни. Поредицата "Известия" влючва 11 тома с академични текстове, отпечатани в периода 1995-1911 г. Експертите на Музея са автори на статии, справочници и специализирани монографии, достъпни като библиографско описание на сайта на Музея. Контакти за връзка с музея

България, 5500, гр. Ловеч
кв. „Вароша“
пл. „Тодор Кирков“ № 1

Работно време:

зимен сезон 9,00 – 12,00 ч. 13,00 – 17,00 ч.

летен сезон 9,00 – 13,00 ч. 14,00 – 18,00 ч.

Без почивен ден.

Други обекти към музея

Къкринско ханче

Къкринското ханче е обявено с Протокол на НСОПК за паметник на културата с категория „Национално значение” през 1978 г. Включено е в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Наградено е с Грамота за принос в развитието на националното движение „Опознай България – 100-те национални туристически обекта” за 2013 г. Къкринското ханче се наема за нуждите на Вътрешната революционна организация седем месеца преди залавянето на Васил Левски. След неговия арест се изоставя и забравя. Д-р Параскев Стоянов заедно със спътникът на Васил Левски от Ловеч до Къкрина посещават село Къкрина и мястото на залавянето пред 1901 г. Д-р П. Стоянов прави архитектурна скица на основите на ханчето. На 26 декември същата година поставят първата паметна плоча, която посетителите могат да видят и днес. По-късно гражданският комитет „Васил Левски” в Ловеч подема идеята за възстановяването на ханчето. Това е сторено. Уредена е музейна експозиция, тържествено открита на 10 май 1931 г. Присъстват гости от София, Плевен, Ловеч и околните села. Събитието е отразено от националната кинохраника. Къкринското ханче има честта да бъде първият музей в страната, посветен на делото на Апостола. През 40-те години на ХХ век се обявява за „предателско място” и отново е забравено. Обявено е за държавна собственост през 1954 г. и е филиал на открития в Музей „В. Левски” – Ловеч през 1956 г. Има статут на недвижима културна ценност с категория „Национално значение” от 1978 г. Реконструирано и обогатен вътрешният интериор. Промяната е направена през 80-те години на ХХ век по скицата на д-р П. Стоянов. Пътят на Васил Левски от Ловеч до Къкрина е маркиран през 1968 г. Всяка година на 19 февруари се провежда похода „По пътя на Левски”. Днес единственият „свидетел” на историческите събития в двора на ханчето е вековният бряст. Повален е от буря през 1997 г. Укрепен е чрез консервационно-реставрационна дейност и напомня за Апостола на българската свобода.