Сайтът на Българските музеи

Природонаучен музей - село Черни Осъм
размер на шрифта     A  A

Музеят възниква като училищна музейна колекция към природонаучния кръжок в училището в село Черни Осъм - 1956 г. През 1976 г. сбирката е пренесена в специално построена сграда в селото, а от 1977 г. е включена в структурата на тогавашния Окръжен исторически музей - Ловеч. От 1992 г. Музеят е общински. Той е един от малкото пълноценно действащи музейни институции в населено място със статут на село. В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж могат да се видят диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Музеят поддържа атрактивна образователна програма, реализирани в няколко форми - Зелена класна стая, Природозащитен център на открито. В Музея има и информационен център за Природен парк "Централен Балкан".Контакти за връзка с музея

Адрес: Село Черни Осъм, община Троян Е-мейл: museum.ch.osam@gmail.com Телефон: 06962 2371

http://naturalsciencemuseum.eu/

Работно време: От понеделник до неделя 08.00 - 12.00 ч. : 13.00 - 17.00 ч.