Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Севлиево
размер на шрифта     A  A

Музеят в Севлиево е създаден през 1954 г. Първата му експозиция е археологическа. По-късно са създадени и експозициите, предстяващи колекциите "Етнография" и "Възраждане". Музейният фонд наброява повече от 45 000 експоната - документи, снимки, археологически находки, произведения на изкуството и др. Музеят поддържа пет обекта - основна експозиция в Хаджистояновото училище, Архитектурно-възрожденски комплекс "Дандолови къщи", "Табаханата" (представяща инструментариума и технологията на табашкия занаят), Дом музей "Атанас Москов". Музеят органицзира творчески ателиета, изложби, възстановки и други културни и образователни прояви. Контакти за връзка с музея

Севлиево, ул."Ген.Скобелев" №10

тел.067 532 724

Няма музеен Интернет сайт

Средновековен град крепост Хоталич

Информация на сайта на Общината 

Работно време: 

от 08.00ч. до 12.00ч.; от 13.30ч. до 17.30ч.