Сайтът на Българските музеи

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей
размер на шрифта     A  A

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции и за ролята им в съвременния свят. Той е приемник на една от най-старите културни институции в страната - Народния етнографски музей. Сградата, в която се помещава музеят е паметник на културата от национално значение. В структурата на Института влизат научен архив и три библиотеки. Поддържат се престижни перодични издания и се организират научни конференции. Музеят не поддържа постоянна експозиция, но представя по няколко временни изложби годишно - собствени и гостуващи. Домакин е и на други културни събития. Контакти за връзка с музея

гр.София

пл. „Княз Александър I“ № 1

0879124335 Петър Кърджилов

тел.02 988 19 74

Работно време

(вторник – неделя)

9 - 18 часа