Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Кнежа
размер на шрифта     A  A

Общински исторически музей – Кнежа започва да функционира официално като музейна сбирка на 11 февруари 1971 год.,когато в предоставената на Читалището Кольовска къща е открита първата музейна експозиция. Това се случва под ръководството на Стефан Петров, който още през1968 год. започва публикуване на поредица от исторически статии за миналото награда, а през 1969 год. стартира и конкретна събирателска дейност за оформяне на музейна сбирка.

            През следващите години историческото богатство, съхранявано в музея, се увеличава. През 1985 год. общината откупува сградата и започва нейното реставриране. В новия си вид, музейната сбирка е открита на 23 май 1989 год. На 27 февруари Общински съвет – Кнежа взема решение музейната сбирка да бъде обособена като Общински исторически музей. Това решение е потвърдено от Министерство на културата с писмо от 16 август 2007год.

            В музея се съхраняват над 100архивни фонда, сред които са:

      В архивния фонд на музея се съхраняват важни материали за:

 

Експозицията е разположена в две основни зали –художествена галерия, археология и етнография. Етнографската експозиция представя материалната и духовна култура на населението от нашия край, което включва:

 

В художествената галерия са представени икони, картини и произведения на приложното изкуство на творци от Кнежа: Любен Диманов, Асен Крайшников, Петко Шиляшки, Марин Георгиев, Венера Симеонова, Любен Насков, Мими Векова, Стоян Кьосовски, Валентина Рашева, Лидия Шиндлер, Димчо Димчовски, Манчо Милев, Теодор Радков и др.

Проучените и съхранени в Историческия музей археологически артефакти, открити в землището на община Кнежа, са ценен и богат извор за бита на хората, населявали тези земи хилядолетия преди нас. Историко–археологическите проучвания сочат, че на територията на днешната община са разкрити няколко древни селища, датиращи от различни епохи.

Археологическата експозиция включва:

Източник: http://www.kneja.acstre.com/Контакти за връзка с музея

гр. Кнежа 

ул. Марин Боев 45 
Телефон : +35991327503 

e-mail : historicalmuseumkneja@mail.bg
Няма Интернет сайт

Поддържа Фейсбук страница 

В работни дни:

8.30 - 18.00