Сайтът на Българските музеи

Музей на солта - Поморие
размер на шрифта     A  A

Музеят е общинска културна организация, създадена през 2002 г. на територията на Поморийските солници. Типичен музей in situ, представящ по убедителен начин солопроизводството като основен поминък на населението в морския град. Музейната експозиция представя развитието на древната технология за добив на сол.Тя включва богата колекция снимков материал от началото на ХХ век и копия на документи от периода XV – XIX век, които разказват за производството и търговията на сол по българските земи. Включени са и оригинални инструменти, изролзвани от солопроизводителите в работата им - като дървени соларски колички, гребла и други.
В музейната сграда можете да гледате и филми, посветени на солодобиването. Поморийското езеро, в чиито граници се намират солниците и музеят, е защитена зона. В езерото са установени над 200 вида птици, а над него минава част от миграционния път на птиците Via Pontica. Има построени природозащитни изкуствени островчета, където гнездят колонии от речни и гривести рибарки, саблеклюни и други.

Посетителите могат да видят "на живо" всички технологични операции, да разговарят със соларите за тънкостите на занаята, да усетят автентичната атмосфера на миналото.
Една от задачите на Музея на солта е да запази материалната и духовната култура, свързана със солопроизводството, да съхрани и предаде на следващите поколения знанията и уменията на дедите. Музеят в Поморие е единственият в България и в Източна Европа специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морска вода.


Контакти за връзка с музея

 телефон/факс: 0596 2 53 44
 мобилен: 0882 420097, 0882420061

Местоположение

 

15 септември -15 юни 15 юни -15 септември
понеделник - петък понеделник - петък
8:00 - 16:00 ч. 8:00 - 18:00 ч.
Почивен ден Събота и неделя
събота, неделя 10:00 - 18:00 ч