Сайтът на Българските музеи

Център за подводна археология
размер на шрифта     A  A

Центърът за подводна археология е държавен културен институт - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предметът на дейност на ЦПА е проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство на Република България (българското Черноморско крайбрежие, реки и езера). Центърът не поддържа постоянна експозиция. Културните ценности, продукт на неговата дейност, са експонирани в част от музеите по Южното Черноморие. Контакти за връзка с музея

гр. Созопол

пл. Хан Крум 1

тел.+359 550 224 05

email: cuasozopol@mail.bg

http://underwater-archaeology.org/