Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Варна
размер на шрифта     A  A

Началото на музейното дело във Варна е поставено от местни общественици и интелектуалци през 80-те години на ХIХ век.През 1901 г. е учредено Варненското археологическо дружество, което поема грижата за музея в града. В резултат на 5 юни 1902 г. Общинският съвет утвърждава проектоустава на Варненския археологически музей. След дълга подготвителна работа на 11 юни 1906 г. е осигурено помещение на тавана на Девическата гимназия и тържествено е открит Окръжен музей. В устава му е формулирано, че целта е населението да се запознае с историята на окръга "от най–старо време чак до днешния ден". Създаването на музея като регионална институция е важен знак за ролята на Варненската сбирка за опазването и популяризирането на културното наследство в Североизточна България. През 1945 г. варненският музей е обявен за държавен. През 1950 г. му е предоставена сградата на първоначалното училище на ул. “Шейново”. Там през 1952 г. е открита новата му експозиция. От 3 март 1983 г. за експозицията на Археологическия музей е предоставен първият етаж от сградата на Девическата гимназия със съответните фондове в приземието като част от новия Историко–художествен музей. От 1993 г. сградата на Девическата гимназия изцяло е заета от възстановения Археологически музей. Създадена е нова експозиция с разгърната площ от около 2000 кв. м, там е представена и постоянна експозиция на икони от XVI–XIX в. Днес Варненският археологически музей е основно звено в структурата на Регионалния исторически музей. 

Според Правилника, утвърден през 2013 г., Варненският регионален музей е по профил общ. В структурата му фигурират пет специализирани отдела, осем административни, ателие за консервация и реставрация, лаборатория за дермопластика и фотоателие. Музеят има библиотека, поддържа пет постоянни експозиции. Стопанисва и популяризира няколко археологически резервата с национално значение. Провежда теренни и научни изследвания.Издава научни книги, периодични списания, каталози и други присъщи на музейната дейност печатни материали. Варненският музей е един от първите в страната, който създава мобилни приложения от типа "добавена реалност", свързани с предмети от своите колекции.Контакти за връзка с музея

9000 Варна, бул. “Мария Луиза” 41,

  • Работно време - 10.00 ч. до 17.00 ч

  • Почивни дни: неделя и понеделник