Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Велико Търново
размер на шрифта     A  A

Регионалният исторически музей - Велико Търново е приемник на една от най-старите структури с музеен характер в страната - Търновското археологическо дружество, основано през 1879 г. Първата експозиция на Музея е подредена в Читалище "Надежда" през 1914 г. През 1953 г. Музеят влиза в собствена сграда, в която днес се помещава археологическата експозиция. Мрежата на музейните обекти се разширява през 60-те и 70-те години на ХХ век, а през 80-те години Великотърновският музей се утвърждава като една от най-големите и престижни извънстолични културни институции, опазващи движимото историческо наследство. От 2000 г. Музеят е регионален. В структурата му влизат 7 специализирани отдела и три административни. Музеят се грижи за 10 църкви, четири резервата, 11 отделни обекта. Провежда археологически и други проучвания на територията на Великотърновска област. Поддържа интензивна научноизследователска дейност. Има собствено периодично издание. Публикува и други текстове - монографии, справичници, каталози. Средно годишно обектите на РИМ - Велико Търново се посещават от около половин милион граждани и гости на града.  Контакти за връзка с музея

ул. "Никола Пиколо", № 6, Велико Търново 5000

 Работното време на различните обекти е отразено на сайта.