Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Русе
размер на шрифта     A  A

Музеят е приемник на археологическата колекция, създадена от братя Карел и Херменгилд Шкорпил в Русенската мъжка гимназия "Княз Борис I". Основан е през 1904 г. От 2000 г. има статут на регионален с обхват на дейност Русенска област. От 2007 г. постоянната експозиция на музея се помещава в сградата на Окръжното управление, представителна административна сграда, построена през 1882 - 1892 г. Фондът му включва над 140000 музейни единици. Поддържа девет обекта, сред които Пантеона на възрожденците, археологическия резерват Сексагинта Приста и Екомузея. Развива научна и популяризаторска дейност. Провежда теренни археологически и етноложки проучвания. Организатор на утвърдения форум "Панаир на музейните изложби". Част от структурата на Русенския музей е и комплексът "Ивановски скални манастири".Контакти за връзка с музея

7000 Русе, пл. Батенберг 3
Директор
082 825 002
Връзки с обществеността
082 825 002
Административен уредник 
082 825 002
факс
082 825 006

Работното време на експозициите е посочено на сайта.