Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян
размер на шрифта     A  A

Първата музейна институция в района е създадена на 26 май 1935 г. в село Устово по инициатива на влиятелния интелектуалец Стою Шишков. Регионалният исторически музей в Смолян е приемник на Родопския народен музей в Райково, създаден в края на 1951 г. Първоначално този музей по профил е етнографски, но постепенно се разкриват исторически, археологически и художествен отдел. През 1967 г. музеят е преобразуван в Окръжен исторически. От 2002 г. Историческият музей в Смолян официално е именуван на основателя си Стою Шишков. През 2006 г. придобива статут на регионален с обхват на дейност Смолянска област.  В момента Музеят осъщуствява дейност по опазване и популяризиране на движимите културни ценности, принадлежащи към колекциите му. Структурата му включва пет специализирани и два административни отдела. Поддържа постоянна експозиция и организира редица културни събития - самостоятелно и в партньорство с други организации. Развива активна научноизследователска и международна дейност. Контакти за връзка с музея

Смолян 4700, ул. "Дичо Петров" №5
 тел. 0301/6 27 27, 0879 111 915, 0879 111 913

Октомври - април: 9.00-12.00; 13.00-17.00 часа
Май  - септември: 9.00 - 18.00 часа.