Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Разград
размер на шрифта     A  A

Началото на Разградския исторически музей е поставено от трудолюбивия общественик, местен училищен инспектор и академик в областта на природните науки Анание Иванов Явашов. През 1887 г. той провежда първите разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост (Абритус). С откритите археологически находки Явашов урежда същата година музейна сбирка. През 1922 г. той става основоположник на Разградското археологическо дружество, което има за цел да издирва, съхранява и изучава старините в Разград и района. 
Днес Регионалния исторически музей обработва и популяризира над 53 000 движими паметници на културата, които се експонират в постоянни и временни експозиции. Поддържа археологическа и етнографска експозиции, както и две къщи музеи - Станка  и Никола Икономови  и Димитър Ненов. В неговата структура е археологическият резерват "Абритус". Контакти за връзка с музея

гр.Разград

бул. "Априлско въстание" №70

тел. +359 84 660851

от 1 април до 30 октомври: 9,00ч. - 17,00ч. 
без почивен ден

от 1 ноември до 31 март: 9,00ч. - 17,00ч.
събота и неделя - по предварителна заявка