Сайтът на Българските музеи

Национален музей на образованието - Габрово
размер на шрифта     A  A

Музеят е създаден през 1974 г. и е паметта на българското образование. Притежава над 175 000 документи, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни. Музейният фонд наброява над 75 000 архивни единици. Специализираната педагогическа библиотека към музея разполага с над 30 000 тома, с обособен отдел "Старопечатна книжнина". В музея функционират:  фотолаборатория аудиовизуално студио зала за временни изложби видеозала. Представени са възстановки на килийно училище, на детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище. Музеят разполага с шест зали.  От 1986 г. музеят е член на КОДИЕСЕЕ към ЮНЕСКО (субрегионален механизъм за сътрудничество в областта на изследванията и развитието на нововъведенията в образованието в Югоизточна и Южна Европа). От 2000 г. НМО е включен в системата на Usit Colours. Музеят публикува изследвания по история на образованието и поддържа контакти с образователни инистуции. Контакти за връзка с музея

гр. Габрово

ул. "Априловска" 15

тел. 066 / 800 770 

email: nmo@abv.bg

www.nmogabrovo.com

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка 

зимно - 08:00 - 17:00 
събота и неделя със заявка