Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Монтана
размер на шрифта     A  A

Историческият музей в гр. Монтана е създаден през 1953 г. За близо шест десетилетия се извършва значителна по обем  събирателска , научно  изследователска и популяризаторска дейност. Музеят организира не само системни археологически разкопки, но и проучване на материалната и духовната култура, която придава уникалния облик на региона. Културни ценности, притежание на музея, са показани в Експозиционната зала, Михайловата къща, археологическата експозиция Лапидариум и Античната крепост. През 2003 г. музеят е удостоен  с Почетния знак на  Община Монтана.

Днес музеят притежава над 50 000 музейни предмети. Сред тях са голяма колекция от епиграфски паметници – „ каменната книга” за историята на Античната Монтана, копие на Якимовското съкровище,  средновековно сребърно съкровище, златни накити,, колекции от икони, старопечатни книги, Чипровски килими, историческо  оръжие и др. Част от обектите му са обновени в съответствие с очакванията и нагласите на младото поколение. Контакти за връзка с музея

Адрес: Монтана 3400, ул. Цар Борис III №2
Телефон: 096 / 30 74 81 - Директор
096 / 30 51 56; 096 / 30 72 86 - уредници и администрация

e-mail:bgmontanamuseum@abv.bg

e-mail:bgmontanamuseum@abv.bg

Интернет сайт