Сайтът на Българските музеи

Национална галерия
размер на шрифта     A  A

Националната галерия е най-големият държавен културен институт, свързан с опазването и популяризирането на художественото наследство на България. Създаден е с Постановление на Министерски съвет № 440/22.12.2014 г., обнародвано в Държавен вестник № 107/24.12.2014 г. На 26 юни 2015 г. Националната галерия прие настоящото си име на основание на правителствено решение. В обществото все още се ползва популярното наименование Национална художествена галерия.

Националната галерия е  представителна институция за изобразително изкуство. Тя обгрижва повече от 42 000 произведения в две основни направления: българско изкуство и чуждестранно изкуство и поддържа мрежа от обекти в столицата. Реализира разнообразна експозиционна, изследователска, фондова и популяризаторска дейност. Контакти за връзка с музея

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Т             +359 (0) 2 980 00 71

F             +359 (0) 2 980 33 20

http://www.nationalartgallerybg.org/