Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Стара Загора
размер на шрифта     A  A

Музеят е културна институция, водеща началото си от създаденото през 1907 г. Археологическо дружество "Августа Траяна". Той разгръща дейността си в модерна сграда, построена специално за неговите нежди, отворена за пибликите през 2009 г. Дейността е структурирана в осем отдела, обгрижващи богатия фонд. Поддържа библиотека, реставрационни ателиета и редица самостоятелни обекти в Стара Загора. Осъществява археологически проучвания, етноложки експедиции, образователни програми. Поддържа периодично издание "Известия на Старозагорския музей". До началото на 2016 г. Музеят е издал над 150 отделни книги, справочници и други печатни материали, постяващи го на едно от челните места по научна продукция сред българските регионални музеи. Контакти за връзка с музея

6000 Стара Загора

бул. Руски №42

Директор:

тел.: +359 42/ 600 299

факс: +359 42/ 600 299

Експозиция

10:00 - 18:00 часа

Почивен ден–понеделник

 Aдминистрация

9:00 - 17:30 часа

Почивни дни – събота и неделя