Сайтът на Българските музеи

Музей по палеонтология и исторична геология към СУ „Св. Климент Охридски”
размер на шрифта     A  A

Музеят по палеонтология и исторична геология съществува от 1965 г. и се помещава в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Намира се в подкуполното пространство на северното крило на Университета. Началото му е поставено с оформянето на катедрената учебна сбирка по палеонтология от проф. Г. Златарски.

В музейната зала са оформени две различни експозиции – по палеонтология и исторична геология. Разположени са по геохронологично-еволюционен и по тематичен принцип. В палеонтоложката колекция могат да се видят основните фосилни безгръбначни и отчасти растителни организми от палеозоя до кватернера. В изложбата по исторична геология са подредени скални образци и вкаменелости, както и геоложки карти.

Централното място, непосредствено срещу входа, е отредено на гордостта на палеонтолозите – реставрирания скелет на род Дейнотериум. Импозантният скелет (7 м дължина и 4,20 м височина), изграден от автентично запазени кости (повече от 90%), привлича интереса на посетителите. Скелетът е намерен през 1965 г. в плиоценските пясъци край с. Езерово, Пловдивско.

Сред останалите неогенски представители се открояват хищниците саблезъб тигър и порче, жирафът, тапирът и маймуната, както и фосилизираният скелет на делфин, произхождащ от сарматските седименти край гр. Балчик. Тази находка е интересна поради възможността да бъде установена родоначалната форма на делфините, живели в предшестващия Черно море басейн и заради субстрата, върху който се е вкаменил даденият екземпляр.

Петя Иванова – стажантКонтакти за връзка с музея

Уредник на музея: СВЕТЛОЗАР СЕФЕРИНОВ

Град София, бул. „Цар Освободител“ 15

Ректорат, Северно крило, ет. 5
тел. 02 9308 432

e-mail: paleo_museum@gea.uni-sofia.bg

Работно време:

понеделник - петък 09.00 - 17.00 ч.