Сайтът на Българските музеи

Музейна сбирка на съобщенията в Златоград
размер на шрифта     A  A

Музейната сбирка на пощите, телеграфа и телефона  е уникално съчетание на действаща поща и пощенска станция - музей. Основана е през 1987 г. и се помещава във възрожденска къща от ХІХ век, принадлежала на рода Пачилови, която е паметник на културата.

Експозицията е разположена на  2 етажа, с обща площ от 160 кв м. Сбирката съдържа богат снимков материал и документи, касаещи историята и поминъка на града от създаването на първата българска поща в т. нар. „нови земи”. Съдържа над 300 музейни предмета: марки, стари телефонни и телеграфни апарати, фотоси, морзови апарати, кантари, ръчни пощенски теглилки, ведомост за заплати от 1913 г., пощенски трактове. Включва и документи, богат библиотечен архив и фотоархив. Сбирката разполага с частична информация за турската поща, действала тук до 1912г.               

Пощенският музей приема туристически групи, работи и като редовна пощенска станция, която извършва всички видове услуги. Намира се под управлението на Български пощи. 

 

Петя Иванова – стажант Контакти за връзка с музея

гр. Златоград, обл. Смолян

телефон: 03071/24 86       

работно време:

Понеделник – петък от 9:00 до 17:00 часа