Сайтът на Българските музеи

Читалищна музейна сбирка при село Ценово, Русенско
размер на шрифта     A  A

Музейната сбирка в с. Ценово води началото си от 1964 г., когато е подредена в една класна стая на месното училище. През 2011 г. експонатите от училището са преместени в сградата на Читалището, където е подредена музейна и етнографска сбирка.

В експозицията, проследяваща историята на селото, са изложени глинени съдове: канички за течности, погребални урни и делви, от тракийския период, каменинови водопроводни тръби, каменни и железни топове за стенобойни машини от римската епоха. Развитието на учебното дело в селото е представено с предмети от първото в района килийно училище.  В музейната сбирка са изложени щикове на бойни пушки от Освободителната Руско-Турска война 1877 – 1878 г. Подредени са книги от местни автори за миналото и живота на селото. В тях освен бита, поминъка, обществено-политическия живот са записани и предания, песни, стихотворения и легенди.

В етнографската експозиция са изложени предмети свързани с бита, облеклото и интериора на помещенията в които семейството живее.В обособена част на етнографската сбирка е подреден кът пресъздаващ стаята (собата) в която семейството пребивава през по-голямата част от времето и от домашното огнище, място където се приготвя храната. Близо до огнището е стомната за вода, трикраки столчета и синията,  на която се сервира и където се хранят всички членове на семейството.

 Петя Иванова – стажантКонтакти за връзка с музея

Читалище „Христо Ботев – 1898”

с. Ценово, Община Ценово, 

Област Русе ул. „Цар Освободител” №79

tsenovo.ch@gmail.com

Работното време: 

от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 ч