Сайтът на Българските музеи

Регионален исторически музей - Благоевград
размер на шрифта     A  A

Регионален исторически музей – Благоевград е културен, научен и образователен институт с повече от половинвековна история. От създаването си през 1952 г. до днес, музеят ревностно следва мисията си да съхранява, изучава и популяризира хилядолетната история и непреходната красота на Пиринския край. Намира се в квартал „Вароша”, в близост до църквата „Въведение Богородично” и заедно с тях е обект от Националното движение „Опознай България – 100  национални туристически обекти”.

Експозиционната площ на РИМ-Благоевград е разгърната на четири нива и показва природното богатство, археологическото, историческото и етнографско наследство на Благоевградска област, както и борбите за просветна, църковна и политическа независимост на българското население от региона. Биоразнообразието в Пиринския край е представено чрез научни сбирки от скали и минерали, от защитени и редки образци на природата – ендемични растения, гръбначни и безгръбначни животни. Съществена част от експозицията е посветена на материалната и духовна култура от неолита и халколита: неолитни колекции от глинени съдове с бялорисувана керамика; култови глинени фигурки, предимно женски; печати и култови предмети от глина – олтарчета, тронове, модели на къщи.

С изключителна стойност са материалите от  епохата на траките – глинена мегарска купа и въоръжение на тракийски войн от края на  IV – началото на III век пр. Хр.; колекция от изящно изработени глинени лампи; грациозни теракотени женски и животински фигурки; надгробни и оброчни мраморни плочи; медицински инструменти; цветни глинени маски на Вакханки и Сатир.

Експозицията, представяща историята на българското Средновековие, акцентира върху две големи сбирки: раннобългарски накити от X - XI век, уникални в изработката си със съчетаването на славянски, прабългарски и антични местни занаятчийски традиции; голяма колекция от живописна художествена керамика в сграфито техника от XIІІ век (гр. Мелник­), както и една безценна реликва от средата на XVIII в. - руска старопечатна богослужебна книга – „Евангелие”, печатано в Москва.

Музеят опазва изключителни по рода си културни ценности от периода на Българското възраждане, сред които особено място заемат: първото печатно издание на „История славянобългарска” от 1844 г.; „Неделник” на Софроний Врачански от 1868 г.; ценни документални материали, между които 24 писма на Гоце Делчев; лични вещи и документи на деятелите на националноосвободителното движение.

Магията на българското народно изкуство намира отражение в богатата етнографска съкровищница на музея - колекции от тъкани, костюми, керамика, метал и дърво от края на XIX и нач. на XX в. Сред безценното богатство на музейния фонд се открояват и колекциите от картини на Златю Бояджиев, рисунки на Владимир Димитров-Майстора, живописни платна на Стоян Сотиров. През 1976 г. е открита и експозицията "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" с интериорна и историкодокументална част, разположена в съседство с църквата „Въведение Богородично”. Музеят показва значимия си фонд от културни ценности чрез временни изложби,   съобразени с европейските културни модели на общуване. 

Специализирана работа с ученици и студенти предлагат временните експозиции „Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград” и „Класната стая от нашето недалечно минало”, в които се организират занимателни игри, презентации, уроци по родолюбие, исторически възстановки и прожекции на филми.

За популяризиране на природното богатство на Пиринския край през 1999 г. в музея е създаден Център по природозащита за Национален парк “Рила”.

През 2010 г. Регионален исторически музей - Благоевград стана първия музей в страната, в който бе реализирана интерактивна експозиция по археология и екология за деца "Музеен детски кът" по проект "Подобряване работата на българските музеи с деца и млади хора".Контакти за връзка с музея

гр.Благоевград

кв. Вароша

ул. "Рила" 1

 

тел: 073 / 88 60 78

http://museumbld.com/

e- mail: rimbld@gmail.com

 Регионален исторически музей – Благоевград е отворен за посетители всеки ден от понеделник до неделя включително, с работно време:

понеделник – петък 09:00 ч. -18:00 ч.*

събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.*

*Работното време е без прекъсване.

 Ден с безплатен вход за музейните експозиции: понеделник

     За “Музеен детски кът” няма безплатен ден.

     Къща – музей на “Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето” – е отворена за посетители от 15 април до 15 октомври с работно време:

понеделник – петък – 09:00 ч. -18:00 ч.*
събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.*