Сайтът на Българските музеи

Археолого-етнографски музей - Златоград
размер на шрифта     A  A

В основата на Музея стои колекцията на предпиемача Александър Митушев, която през 2015 г. е експонирана в шест зали. Музеят пази ценности, свързани с района на Родопите, но има и материали от други райони на страната. Интерес представляват идентифицираните фалшификати, които са експонирани, за да се запознаят публиките с процеса на създаването и прорикването им в колекциите - основно частни. Музеят все още се утвърждава и вгражда в културния живот на граничното градче. Откриването на Музея предизвика отзвук в медиите, свързан най-вече със статута и съдържанието на колекцията.

Музеят е част от Етнографския ареален комплекс "Златоград". Помещава се в  къща - архитектурен паметник на културата, принадлежала някога на Александър Чанов - заможен производител на аби и търговец на тютюн. Музеят е в общ двор с механа "Беловидово" като двете сгради са свързани посредством топла връзка и представляват своеобразен архитектурен ансамбъл от втората половина на ХІХ век.Контакти за връзка с музея

Град Златоград

03071 21 36
eac@abv.bg

Входна такса за обектите на комплекса:

- възрастни - 3,00 лв.- учащи,

- пенсионери и членове на БТС - 1,50 лв.

- екскурзоводна беседа - 20,00 лв.