Сайтът на Българските музеи

Музей за история на медицината - Варна
размер на шрифта     A  A

Музеят по история на медицината в гр. Варна е единствен в страната. Помещава се в сграда, която е първата дарителска болница по нашите земи, построена през 1869 г. със средства от авещанието на варненеца Параскева Николау. Обявена е за паметник на културата с национално значение. Музеят е във ведомството на Медицинския университет - Варна. 
Експозицията е подреден в три зали, в които се проследява развитието на медицината като практика, изкуство и наука от най-дълбока древност до наши дни. 
Музеят разполага с една от най-богатите антропологични колекции в страната, която обхваща периода от V хил пр. Хр. до края на XIV в. от Р. на Хр. По костния материал, намерен при археологически разкопки по нашите земи, се съди за здравното състояние и болестите на древните хора, за тяхното отношение към живота и смъртта. 
Античните бронзови и железни медицински инструменти в експозицията доказват наличието на висока медицинска култура. Монети с изображения на здравеносните божества – Асклепий, Хигия, Телесфор и др., сечени и намерени по нашите земи, потвърждават значението на медицината в онази древна епоха. 
Създаването на Българската държава през 681 г. обуславя по-нататъшното развитие на медицината. Черепът с преживяна трапанация и представените черепни деформации са акценти в експозицията.
Показани са лечебни средства и практики, използвани от народните лечители. Документи и предмети от епохата на Възраждането свидетелстват за развитието на медицината.
Големият брой инструменти и апаратура експонирани в трета зала. показват бързия напредък на медицинската наука и практика след Освобождението Лични вещи и документи запознават с видни дейци на медицината в България. Особено атрактивни са старинната аптека и старинния зъболекарски кабинет, датиращи от края на XIX и началото на XX век.
Музеят разполага със специализирана библиотека от стара медицинска литература. Той е не само място, в което се съхранява спомена за миналото на медицината, а институция, в която се организират  тържества, срещи, изложби, конференции.

Източник: http://varnaculture.bg/Контакти за връзка с музея

Гр. Варна 9000 ул. "Параскева Николау" 7

тел: 052/ 639 729

medhistmuseum@abv.bg

Информация в Интернет

Работното време с посетители:

Всеки делничен ден от 8.30 до 16.30