Сайтът на Българските музеи

Музей на Рилския манастир
размер на шрифта     A  A

Националният музей „Рилски манастир” е създаден през 1961г. от същата година той е обявен за общонародна собственост и е предаден във владение на държавата от Българската православна църква. През 1991г. се възстановява монашеският статут на манастира, както собствеността му върху недвижимите имоти, като се запазва в цялостния й вид музейната експозиция. Музеят остава да действа като обосебено звено в структурата на манастира. 

Художествените ценности се съхраняват в осем хранилища, при съответен климатичен режим и съобразно музейната им класификация: метал, тъкани, икони резба, картини, ръкописи, старопечатни книги, монети и други.

Богатите притежания на Рилския манастир са позволили да се оформят четиринайсет тематични музейни експозиции, включени органично в самия комплекс на манастира и в църквите извън него. Те отразяват не само важни моменти от историята на манастира, но формират пълноценно и представата ни за различни аспекти на българската култура.

Постоянната експозиция представя с повече от 600 експоната историческото развитие на манастира от създаването му до наши дни. Открояват се произведения на църковното изкуство, етнографски материали, архивни документи, оръжие. Много богата е и библиотеката на Рилския манастир. Сбирката от монети възлиза на повече от 4400 образци от Средновековието до наши дни.

Изочник: http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/ 

Кратко видео за Музея на манастираКонтакти за връзка с музея

Рилски манастир

+359 07054 2208;

rila_monastery@abv.bg

Интернет сайт

Работно време 

9.00 - 18.00