Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Правец
размер на шрифта     A  A

Исторически музей – Правец като научен и културно-просветен институт регистрира, събира, документира, изследва, опазва, съхранява и популяризира културни ценности от региона на община Правец. Открит е на 18 април 1981 г., а през 1983 г. е включен в музейната мрежа на България. Постоянната експозиция представя развитието на района от древността до средата на ХХ в., включва оригинална възстановка на погребален ритуал от римската епоха (ІІ–ІІІ в.) и автентичен етнографски кът.

Приоритети в работата на музея са разгръщане на широка експозиционна дейност – организиране и експониране на гостуващи изложби, периодично обогатяване на постоянната експозиция с нови експонати, представяне на ценни експонати от фонда на музея, които не са включени в нея чрез временни тематични изложби, навременно експониране и популяризиране на откритите движими и недвижими културни ценности след всеки археологически сезон, провеждане на археологически и етнографскипроучвания в района (антична крепост Боровец край с. Разлив, средновековна църква „Св. Богородица” от ХІV в., част от манастирски комплекс в с. Осиковица, надгробни могили от тракийската и римската епоха). Музеят разработва, кандидаства и работи по проекти на национални и европейски програми, прилага иновации в проучвателската и популяризаторска си дейност за подобряване достъпа и популяризирането на културното наследство.

Към Исторически музей-Правец функционират следните филиали:
Музеен комплекс – Правец включва сграда с уникална експозиция на колекцията подаръци на Тодор Живков от цял свят, получавани от него като държавен глава на България и архитектурна и етнографска възстановка на късновъзрожденска къща от ХІХ в. ( родната къща на Тодор Живков). 
Старото класно училище в с. Видраре е строено през 1846–1847 г. и открито през 1848 г. Музейната експозиция отразява историческото развитие на с. Видраре още от Древността, представена е оригинална възстановка на класна стая от ХІХ в. 
Ханът на Вутьо Попиванов (Туняковски хан) в с. Видраре е строен през 1820 г. Запазени са скривалището на Васил Левски и автентичният интериор на хана. Отразява дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан” от времето на В. Левски.
Музейна експозиция в ОУ „Васил Левски” представя историята и развитието на учебното дело в Правец от 1820 г. до наши дни.

Източник: http://www.sofiahistorymuseum.bg/Контакти за връзка с музея

Адрес:

Правец 2161, пл. Тодор Живков 4

Работно време:

от 1 април до 1 ноември:
От понеделник до петък - 08.30 до 17.30ч
обедна почивка - 12.30ч - 13.30ч 
събота и неделя от 9.30ч - 17:30ч.

от 1 ноември до 1 април
от понеделник до петък от 8:30ч до 17:30ч. 
обедна почивка - 12.30ч - 13.30ч 
събота от 9:30ч до 17:30 ч.
неделя - почивен ден