Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Ботевград
размер на шрифта     A  A

Първата осъзната необходимост от изграждане на музейна сбирка в Ботевград, тогава Орхание, е споделена във в. „Орханийски новини“ бр.1, 10.01.1927 г., когато сред предстоящите задачи на културно-обществения елит на града е отбелязано създаването на “археологически музей към читалището”.

Организационното начало на музейното дело в Ботевград поставя Асен Стефанов, директор на местната гимназия, през учебната 1936/37 г. С помощта на учители, ученици и родители са събрани много документални, веществени и етнографски материали. Те са подредени в една от класните стаи, а сбирката е  открита на 24.05.1937 г. 

През 1952 г., обогатена и разширена, сбирката е обявена за държавен музей. В резултат на дългогодишна събирателска работа са организирани няколко музейни експозиции, последната от които е открита през 1991 г. От 3 май 2011г. Исторически музей Ботевград е преместен в обновената сграда на старата съдебна палата. Музейният фонд комплектован от оригинални документи, снимки и вещи надхвърля 15 000 единици.

Източник: http://www.sofiahistorymuseum.bg/Контакти за връзка с музея

Адрес: Ботевград 2140, пл. „Саранск” 1 

Телефон: 0723/ 66-828

Работно време – 9:00-1800 часа, без почивен ден