Сайтът на Българските музеи

Национален земеделски музей
размер на шрифта     A  A

Националният земеделски музей в София е създаден през 1956 г. Той е част от Селскостопанска академия. Основните му  дейности са да  издирва, събира, съхранява, опазва и експонира паметници на материалната и духовна култура на българския народ, отразяващи земеделската традиция по българските земи от древността до наши дни.Музеят подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Притежава библиотечен фонд от специализирана литература.На повече от 1000 кв. м са разположени няколко постоянни тематични експозиции - овцевъдство, коневъдство, растениевъдство, пчеларство, ветеринарна медицина. Музеят е  член на Международната асоциация на земеделските музеи (AIMA) Музеят е сред малко известните обекти на културното ни наследство в София и по тази причина подлежи на по-значима популяризация - особено сред младото поколение. Контакти за връзка с музея

гр.София

ул. „Суходолска” 30

тел. +359 2 929 67 53

е-mail: nzmuzei@abv.bg

http://www.agriacad.bg/ 

Музеят няма специализиран сайт.