Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Чирпан
размер на шрифта     A  A

Музеят представя миналото на града в три направления - Археология, Етнография, История. В структурата на общинската институция влиза Историческият музей с общ профил и Къща музей "Пейо Яворов". Част от Музея е и Изложбена зала "Георги Данчов - Зографина", открита през 2006 г. Обект на Музея е и археологическият резерват "Карасура", който се намира източно от града, в южните склонове на Средна гора. Това място пази уникални исторически свидетелства за живота от неолита (ІV хил.пр.н.е.) до късното средновековие (XІV в. от н.е.). Контакти за връзка с музея

Адрес: бул. „Георги Димитров” № 87

Телефони за връзка: 0416/ 9 63 70; 0416/ 9 22 30;

Нама интернет сайт. 

Работно време:

8:00 - 17:00