Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Нова Загора
размер на шрифта     A  A

Историческият музей в гр. Нова Загора е рожба на ентусиазма на основателите на археологическо дружество "Загорие" от 1921 г., които си поставят за цел събирането, съхраняването и опазването на старините в Новозагорско. Той е резултат и от неуморната дейност на учителя по история Никола Стефанов Койчев, посветил целия си живот на неговото изграждане. През 1926 г. се открива изложба с археологически материали в кабинета по география на гимназията в Нова Загора. През 1940 г. сбирката е преместена в читалнята на читалището в града. От 1949 г. музеят има самостоятелна сграда, в която през 1950 г. е уредена изложба с археологически материали. Съвременната сграда на музея е строена в периода 1955-59 г. На 4.09.1960 г. е открита първата експозиция в зала "Археология". Днес музеят на град Нова Загора предлага на посетителите си една огромна колекция от антични, праисторически и средновековни предмети. Можете да ги разгледате срещу скромната сума от 50ст за редовни и 20ст за учащи. Музеят е регистрирал 511 надгробни могили, 26 селищни могили, 20 крепости, минерални бани и рудници.

Благодарение на активната събирателска и изследователска дейност на работилите в музея от Никола Койчев до днес, сега музеят притежава значителен фонд от над 40000 фондови единици, с който може да съперничи на много областни музеи. Сред тях преобладават археологическите и нумизматични материали, следвани от историческите документи и фотоси от периода на Възраждането и новата история, етнографски и палеонтологически материали, картини от български художници. Някои археологически и нумизматични находки са уникати, с изключителна експозиционна и научна стойност. Музеят притежава едни от най-богатите колекции в страната - глинени съдове и пластика от късната новокаменна и бронзовата епоха, богати колекции от стъклени и бронзови съдове от античността, най-голямата находка от антични лекарски инструменти, средновековни накити и др. Много от тези материали са участвали в редица изложби в страната и чужбина (Канада, Япония, Холандия, Русия, Италия, Германия, Австрия и др.).

Музеят притежава специализирана научна библиотека от български и чужди издания.

Източници: http://novazagora.com  http://museumnz.hol.es/Контакти за връзка с музея

Адрес:

Нова Загора

Площад Свобода 3

 

Работно време: 

всеки ден 9:00-12:00 и 14:00-17:00, 
неделя 14:00-18:00 ч