Сайтът на Българските музеи

Национален музей "Земята и хората"
размер на шрифта     A  A

Музеят „Земята и хората“ е национален музей по минералогия, намиращ се в София. Основан е през 1986 г., а първото изложение за посетители е на 19 юни 1987 г.В музея са изложени над 20 000 експоната, организирани в шест фонда - гигантски кристали, минералите на Земята, минералите на България, минерални ресурси на Земята, минерални ресурси на България, скъпоценни камъни. Други експозиции са посветени на промишлените минерали, суровинни находища на България и нови материали. Музеят разполага с библиотека, научни лаборатории, експозиционна, заседателна и видео зали.

Музеят притежава богати и добре комплектовани фондове. Към януари 2015 г. има общо 29 342 музейни единици, като общия брой може да достигне до 100 000. Всички материали са систематизирани в 7 раздела. Разделът "Минерални ресурси на България" съхранява образци от около 400 български находища и рудопроявления. Най- атрактивната част в музея е експозицията „Гигантски кристали “ - една от двете големи експозиции в света; „Минерали на Земята“ е най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща  7600 образеца от 1569 минерални вида, при общо известни за науката 4200. "Минерали на България" е най-пълната колекция от български минерали и съдържа 4191 образеца. "Скъпоценни и декоративни камъни" има 2668 образеца от всички видове скъпоценни камъни.

Музеят e храм на дарителството, сътворение на щедростта и родолюбието. Създаден е изцяло с дарения  на български и чуждестранни физически и юридически лица. Цялостната реализация на музея, включително реставрацията и адаптацията на сградата, е осъществена с парични средства на Националния дарителски фонд „13 века България”. Към декември 2014 г. общо 77 % от образците в основния фонд на музея са били придобити чрез дарения от 912 български и чуждестранни дарители.Контакти за връзка с музея

гр. София

бул.Черни връх №4

тел.02 865 6639 

Всеки ден от 10:00 до 18:00 ч.

Почивни дни: 31 декември, 1 януари, Великден (петък, събота, неделя), Коледа (24, 25, 26, 27 декември).