Сайтът на Българските музеи

Национален военноисторически музей
размер на шрифта     A  A

Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата страна. Структурата и присъщите му дейности са описани в Правилник, издаден от Министерството на отбраната. 

За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история.

Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който:

В музея работят комисии, оторизирани от Министерството на културата за оценка на културни ценности - оръжие, отличия и други предмети, по профила му.

Националният военноисторически музей е специализиран по тематичен обхват и национален по териториален обхват на дейност и включва:

1. НВИМ - София

2. Филиали:

Източник - http://www.militarymuseum.bg/Контакти за връзка с музея

България, 1505, гр. София 
ул. „Черковна“ № 92 
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413 
трамваи: 20, 23 
тел.: + 359 2/946 1805 
факс: + 359 2/946 1806 

Интернет сайт на Военноисторическия музей - София

Интернет сайт на Военноморския музей - Варна