Сайтът на Българските музеи

Исторически музей - Чипровци
размер на шрифта     A  A

Историческият музей в гр. Чипровци е основан през 1988 г., и в пряка връзка с честването в национален мащаб на 300-годишнината от избухването на Чипровското въстание. Експозиционната площ в основната сграда започва с археологически находки, чиято датировка обхваща дълъг хронологически период - от бронзовата епоха до Късното средновековие. В петте зали на музейната експозиция са представени събития и процеси, открояващи Чипровци в общо българското и световното историческо пространство. Първата зала е посветена на рударството; представени са отделни етапи на рудодобива и рудопреработката с акцент върху новите технологии, донесени от саксонските рудари. Във втората зала са показани произведения на Чипровската златарска школа (XVI - XVII в.) и тяхното разпространение в общо европейски мащаб. Третата зала представя мястото и ролята на католицизма в живота на чипровчани през XVII в. - просветна дейност, дипломатическа и мисионерска активност на местното висше католическо духовенство, избухване и ход на Чипровското въстание и последвалите го миграционни движения в днешните румънски и хърватски земи. В четвъртата зала са проследени основните периоди в развитието на Чипровския килим. А в петата е експонирана църковна живопис. В Катеринината къща е подредена изложба, представяща бита и обичаите на торлаците, а в двора и е засадена "жива колекция от багрилни растения".

Източник: http://tour-montana-nis.com/ Контакти за връзка с музея
Адрес ул."Витоша" № 2, Чипровци 3460
Телефон 09554/ 21 68; 0878 910 598

historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg

historical-museum-chiprovtsi.com

Работно време:

8:00 - 17:00