Сайтът на Българските музеи

Категории на музеите
Национални Регионални Общински Ведомствени Частни Сбирки
Археолого-етнографски музей - Златоград

Археолого-етнографски музей - Златоград

Категория "Частни Музеи"
В основата на Музея стои колекцията на предпиемача Александър Митушев, която през 2015 г. е експонирана в шест зали. Музеят пази ценности, свързани с района на Родопите, но има и материали от други райони на страната. Интерес представляват идентифицираните фалшификати, които са експонирани, за да се запознаят публиките с процеса на създаването и ...
Нумизматичен музей -  Русе

Нумизматичен музей - Русе

Категория "Частни Музеи"
Нумизматичният музей - Русе е първият частен музей. Той разполага с два типа колекции: археологическа и нумизматична. Не поддържа постоянна експозиция. Представя временни изложби в други музеи в страната. Една от последните му изложби е организирана в Добрич през пролетта на 2015 г. Не поддържа собствен сайт и все още популярността му в обществото ...