Сайтът на Българските музеи

Категории на музеите
Национални Регионални Общински Ведомствени Частни Сбирки
Регионален исторически музей - Търговище

Регионален исторически музей - Търговище

Категория "Регионални Музеи"
Музеят в Търговище е създаден през 1951 г. От 1960 г. придобива статут на окръжен. Към момента търговищкият музей е регионален. В структурата му влизат пет отдела - Археология, История на България XV - XIX век, Нова и най-нова история, Етнография, Фондове. Обгрижва над 25000 музейни ценности. Четири са обектите на музея - Археологическа експозиция ...
Регионален военноисторически музей - Плевен

Регионален военноисторически музей - Плевен

Категория "Регионални Музеи"
Идеята за съхряняване спомена за една от най-тежките операции на Руско-турската война 1877/1878 г. - Плевенската, чрез комплекс от мемориални обекти, се оформя в българското общество в началото на ХХ век. Основен двигател на тази идея е поборникът Стоян Заимов. По негова инициатива и със силна обществена и държавна подкрепа през септември 1907 г. ...
Регионален исторически музей - Ловеч

Регионален исторически музей - Ловеч

Категория "Регионални Музеи"
Началото на музейното дело в Ловеч е поставено през 1895 г. от деятелите на читалище "Наука". До средата на ХХ век институцията се развива като обществена структура на основа на доброволния труд и даренията на гражданите на Ловеч и околността. През 1952 г. Музеят е трансформиран в държавен, а през 1958 г. става окръжен. Към момента Ловешкият музей ...
Регионален исторически музей - Габрово

Регионален исторически музей - Габрово

Категория "Регионални Музеи"
Регионалният исторически музей в Габрово е приемник на музейната сбирка към Априловската гимназия, създадена през 1883 г. През 1920 г. той се институциализира чрез Историографическото дружество, създадено от д-р Петър Цончев. През 1949 г. Музеят става държавен и се сдобива със сграда, предоставена му от Общината. През 1960 г. е обявен за окръжен, а ...
Музей за историята на София

Музей за историята на София

Категория "Регионални Музеи"
Музеят за история на София е създаден през 1928 г. като част от Общинска културна институция, включваща музей, библиотека, архив, галерия. Ппед 1952 г. Музеят се отделя като самостоятелен, но няма постоянна експозиция в продължение на десетилетия. На 17 септември 2015 г. официално беше открита постоянната експозиция на Музея в сградата на бившата ...
Регионален исторически музей - Варна

Регионален исторически музей - Варна

Категория "Регионални Музеи"
Началото на музейното дело във Варна е поставено от местни общественици и интелектуалци през 80-те години на ХIХ век.През 1901 г. е учредено Варненското археологическо дружество, което поема грижата за музея в града. В резултат на 5 юни 1902 г. Общинският съвет утвърждава проектоустава на Варненския археологически музей. След дълга ...
Регионален исторически музей  - Ямбол

Регионален исторически музей - Ямбол

Категория "Регионални Музеи"
Ямболският музей е приемник на местното Археологическо дружество "Диана", създадено през 1925 г.  На 2 април 1953 г. в града е открит първият държавен музей - Музеят на революционното движение. Скоро той придобива статус на окръжен и общоисторически. Първите му експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. От 2006 г. ...
Регионален исторически музей - Видин

Регионален исторически музей - Видин

Категория "Регионални Музеи"
Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин.Началото на музейното датира от 1910 г., когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. Музеят е с добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил. Тази структура включва седем специализирани ...
Регионален исторически музей - Враца

Регионален исторически музей - Враца

Категория "Регионални Музеи"
Началото на музейното дело във Враца се полага през 1925 г. със създаването на сбирка към Мъжката гимназия "Цар Борис III". В края на 30-те години е построена сграда на местното Ученолюбиво дружество, под чиято опека влиза музейната сбирка. През 1953 г. Врачанският музей е обявен за окръжен, а три години след това открива постоянна експозиция в ...
Регионален исторически музей - Велико Търново

Регионален исторически музей - Велико Търново

Категория "Регионални Музеи"
Регионалният исторически музей - Велико Търново е приемник на една от най-старите структури с музеен характер в страната - Търновското археологическо дружество, основано през 1879 г. Първата експозиция на Музея е подредена в Читалище "Надежда" през 1914 г. През 1953 г. Музеят влиза в собствена сграда, в която днес се помещава археологическата ...
Регионален исторически музей - Силистра

Регионален исторически музей - Силистра

Категория "Регионални Музеи"
Първият музей в Силистра е създаден през 1898 г. като скромна сбирка към Държавното педагогическо училище. От 1943 г. музеят преминава към народното читалище „Доростол”.  През 1967 г. са открити постоянни експозиции на отделите „Археология” и „Възраждане” в крепостта „Меджиди ...
Регионален исторически музей - Перник

Регионален исторически музей - Перник

Категория "Регионални Музеи"
Регионален исторически музей – Перник е създаден през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Той има общоисторически характер със следните отдели: ...