Сайтът на Българските музеи

Категории на музеите
Национални Регионални Общински Ведомствени Частни Сбирки
Национален църковен историко-археологически музей

Национален църковен историко-археологически музей

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят е създаден през 1921 г. като присинозална сбирка. Придобива легитимен статут през 1923 г. Тогава е отворена за посещение и експозицията. Помещава се в представителна сграда на площад "Света Неделя", която е издигната през 1906 г. като паметник на провъзгласената през 1870 г. църковна независимост. Сградата е пострадала силно при ...
Етнографски комплекс Хаджиданчови къщи - Сливен

Етнографски комплекс Хаджиданчови къщи - Сливен

Категория "Ведомствени Музеи"
Особен интерес представлява Етнографският комплекс “Хаджиданчови къщи” в Сливен, съграден от три сгради в характерния за региона възрожденски стил. В комплекса е организирана постоянно действаща етнографска изложба, която показва стара виенска мебел, типична сливенска дърворезба и др. Оригиналните котленски килими с прекрасни багри и ...
Сарафска къща - Самоков

Сарафска къща - Самоков

Категория "Ведомствени Музеи"
Сарафската къща в гр. Самоков е обитавана от известната еврейска фамилия Арие, напуснала Виена и заселила се по българските земи в края на ХVІІІ век. Възрожденският град ги задържа трайно. Спечелили си име и авторитет на влиятелни предприемачи на Балканския полуостров, създали стопански, търговски и финансови връзки с европейския пазар, ...
Музей за история на медицината - Варна

Музей за история на медицината - Варна

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят по история на медицината в гр. Варна е единствен в страната. Помещава се в сграда, която е първата дарителска болница по нашите земи, построена през 1869 г. със средства от авещанието на варненеца Параскева Николау. Обявена е за паметник на културата с национално значение. Музеят е във ведомството на Медицинския университет - ...
Музей на историята на физическата култура и спорта

Музей на историята на физическата култура и спорта

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят на физическата култура и спорта се намира в специално пригодена зала в Националния стадион “Васил Левски”. Музеят на спорта е създаден с Решение на Бюрото на ВКФС (Върховен комитет за физическо възпитание и спорт) и с Писмо на Министерство на културата от 26 април 1956 г. На 1 септември 1959 г. Бюрото на БСФС (Български съюз за ...
Музей на Рилския манастир

Музей на Рилския манастир

Категория "Ведомствени Музеи"
Националният музей „Рилски манастир” е създаден през 1961г. от същата година той е обявен за общонародна собственост и е предаден във владение на държавата от Българската православна църква. През 1991г. се възстановява монашеският статут на манастира, както собствеността му върху недвижимите имоти, като се запазва в цялостния й вид ...
Природонаучен музей "Сребърна", село Сребърна, област Силистра

Природонаучен музей "Сребърна", село Сребърна, област Силистра

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят е част от Биосферен резерват "Сребърна" и се намира във ведомството на Министерството на околната среда и водите. Открит е през 1983 г. Част от комплекса е и екологичната станция на БАН. Музеят поддържа експозиция от препарирани птици - обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера ...
Музей на Министерството на вътрешните работи

Музей на Министерството на вътрешните работи

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят на МВР се помещава в старинна сграда в центъра на София. Сградата на музея на МВР е построена през 1912 г. по проект на арх. Георги Фингов в стил сецесион. През 1976 г. сградата е обявена за паметник на културата.Експозицията представя накратко основни моменти от историята на Министерството на вътрешните работи. Фондът на Музея включва ...
Музей на транспорта - Русе

Музей на транспорта - Русе

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят е разположен в най-старата железопътна гара в България - русенската. Намира се под ведомството на Министерството на транспорта. Представя основно историята на българските държавни железници. Разположен е в "Парка на младежта" в близост до р. Дунав.  Реконструираната гара предлага за посещение 3 музейни експозиции: „Старата ...
Национален военноисторически музей

Национален военноисторически музей

Категория "Ведомствени Музеи"
Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива ...
Национален музей на образованието - Габрово

Национален музей на образованието - Габрово

Категория "Ведомствени Музеи"
Музеят е създаден през 1974 г. и е паметта на българското образование. Притежава над 175 000 документи, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни. Музейният фонд наброява над 75 000 архивни единици. Специализираната педагогическа библиотека към музея разполага с над 30 000 тома, с обособен отдел "Старопечатна ...
Национален земеделски музей

Национален земеделски музей

Категория "Ведомствени Музеи"
Националният земеделски музей в София е създаден през 1956 г. Той е част от Селскостопанска академия. Основните му  дейности са да  издирва, събира, съхранява, опазва и експонира паметници на материалната и духовна култура на българския народ, отразяващи земеделската традиция по българските земи от древността до наши дни.Музеят подготвя и ...